Aanvragen toegang Extranet

Graag wil ik SAMENleven en de Nieuwsbrieven kunnen lezen via de website.

Hiermee vraag ik een inlogcode aan.

Met het aanvragen van extranet stem ik in met onderstaande voorwaarden.

Ik verklaar dat ik geen misbruik maak van de op Extranet vermelde vertrouwelijke informatie. Ik respecteer dat deze informatie uitsluitend is bedoeld voor gemeenteleden van de Protestantse Gemeente te Terneuzen of mensen die daarmee meeleven.
Laposta e-mailmarketing